FANDOM


Święte tabliczki to najbardziej zdumiewające i najcenniejsze relikty strzeżone przez Jaszczuroludzi. Każda tabliczka jest wykuta ze złota a najcenniejsze z nich nie są wybierane ze względu na wartość złota, lecz na ich długowieczność. Na każdej tabliczce są glify, (pismo Jaszczuroludzi) które przedstawiają wydarzenie mające odbyć się w przeszłości jak i przyszłości. Wydarzenia które mają odbyć się w przyszłości są traktowane jako instrukcja 'co robić' ale też jako przepowiednia. Jeśli dane wydarzenie jest opisane na Tabliczkach, wtedy Jaszczuroludzie są pewni, iż dane wydarzenie się odbędzie w czasie na Tabliczkach przedstawionym. Każde miasto-świątynia posiada ich własną kolekcje Tabliczek, aktualnie nie ma dokładnej kolekcji wszystkich Tablic w całej Lustrii, wszystko za sprawą Wielkiej Katastrofy.