FANDOM


Arianka, siostra Solkana i Alluminasa jest przykładem prawa i dyscypliny. W dalekiej przeszłości, Tzeentch – ten który zmienia drogi, zobaczył Ariankę i stwierdził że może być wielkim zagrożeniem dla jego planów i postanowił zamknąć ją w kryształowej trumnie która może zostać jedyni otworzona jednym, unikalnym kompletem kluczy, leży ukryta gdzieś na ziemi, ale nikt nie wie gdzie znajduje się trumna i klucze do niej. Wielu mieszkańców Starego Świata sądzi że Arianka jest tylko legendą. Jedna z legend opowiada jak Arianka zapomniała swego kryształowego miecza dającego świecącego delikatną poświatą, co pozwoliło działać panu zmian. Opowieść mówi też że miecz ten został zrobiony z czystej esencji chaosu spaczenia , który został odpowiednio przerobiony. Wokół tej tajemniczej broni unosi się aura statyczności i nic nie może ulec zmianie tak długo jak bije z niego poświata. Żaden z takich bądź podobnych kryształów nie został kiedykolwiek znaleziony, a ci co to opowiadają nie sądzą iż jest coś więcej jak legenda. Legenda mówi również że trumna w której zamknięta jest Arianka jest zrobiona z takiego samego kryształu jak jej miecz, zamykając ją w aurze statyczności która nie może zostać zmieniona. Żadna z legend nie podaje miejsca spoczynku trumny jednak stwierdzono że musi się ona znajdować na terenie Praag w Kislevie. Wszyscy wierzący w Ariankę przeczesują cały znany świat w poszukiwaniu kluczy mogących uwolnić ich panią z wiecznego więzienia.Charakter: Praworządny.Symbol: Symbolem Arianki jest jej kryształowy miecz Laihtendrung. Wierzący w Ariankę wierzą że w dniu odrodzenia podniesie ona swój miecz do góry i przyłączy się do Solkana w jego walce i swojej zemście przeciw bogom chaosu.

Zasięg kultu: Członkowie kultu pochodzą z całego Starego Świata. W święte dni spotykają się i decydują gdzie zostaną podjęte dalsze poszukiwania kluczy.Świątynie: Stare świątynie Arianki już dawno temu przemieniły się w ruiny. Nowe świątynie powstały tam gdzie wierni poszukiwali kluczy i osiedli na stałe.Przyjaciele i wrogowie: Arianka nie odnosi się przyjacielsko do głównych bogów Starego Świata, gdyż niezbyt zdecydowanie występują przeciwko siłom chaosu. Arianka nienawidzi Ranalda i jego wyznawców niemal tak bardzo jak bogów chaosu. Z pozostałymi bogami praworządnymi łączą ją stosunki przyjacielskie.Święta: Świętymi dniami są pierwsze i ostatnie dni każdego miesiąca.


Wymagania kultu: Nowy kultysta nie powinien nigdy złamać prawa, chyba że wypełnia misję w celu pozbycia się sił chaosu, lub ma pozwolenie Arianki.
Przykazania:

- Stawać przeciwko siłom chaosu w każdej jej formie.


- Przeciwstawiać się głupim i słabym prawom ośmieszającym system prawny.


- Nigdy nie dopuścić aby przestępstwo uszło na sucho winowajcy.


- Dotrzymywać wszelkich praw, chyba że są sprzeczne z którymś z przykazań.


- Zawsze słuchać komend swoich przełożonych, chyba że są sprzeczne z którymś z przykazań.