FANDOM


Kult Azyata zyskał znaczące wpływy u Sułtana i Kalifów przed Religijnymi Wojnami. Skuteczne manewrowanie i knucie pozwoliło przedstawicielom kultu na zajęcie wysokich stanowisk. Ich skrytobójcy i szpiedzy podkopali władzę innych, starszych kultów i w niedługim czasie mieli ogromny wpływ na Lazurowy Tron. Za ich radą Sułtan Quabir wypowiedział świętą wojną Staremu Światu. Pomimo kilku początkowych zwycięstw, wojna się przeciągała, a arabski marsz naprzód zatrzymał się. W tym momencie kult Azyata popełnił kluczowy błąd. Wierząc, że ich władza jest bezpieczna przenieśli swoją główną świątynię w nieznane miejsce gdzieś w Granicznych Księstwach. W ten sposób chcieli ustanowić przyczółek w podbitych ziemiach i móc efektywniej kierować armią. Ale podczas ich nieobecności inne kulty sprzymierzyły sie przeciwko nim. Ich władza nad większością Kalifów prysła. Duża część wojsk została wycofana, a sam kult odcięty od Arabii. Kultyści zostali rozproszeni, a wyznawanie Azyata zostało zabronione. Ale wciąż pozostają wyznawcy starego kultu, pracując w sekrecie, aby przywrócić Azyatowi jego dawne znaczenie i władzę. Pozostaje też świątynia w Granicznych Księstwach w której znajdują się skarby Kultu Azyata, kiedyś najpotężniejszej siły w Arabii.

Charakter: Zły lub chaotyczny