FANDOM


Ghedan jest tym, który daje i odbiera życie na surowej arabskiej pustyni. Jego sferą są suche, gorące pustynie Arabii. Z jego woli źródła z życiodajną wodą pojawiają się lub wysychają niosąc śmierć mieszkańcom piasków. Jego gniew jest przyczyną powstawania burz piaskowych, które od czasu do czasu pojawiają się na pustyni. Ghedan jest najstarszym z arabskich bóstw. Koczownicy oddają mu cześć większą niż Mosharowi.

Charakter: Neutralny