FANDOM


Magnus Pobożny

Magnus von Bildhofen z Nuln był młodym szlachcicem i kapłanem Sigmara. W czasie gdy Chaos na lądzie atakował Kislev a jego flota pustoszyła wybrzeża w Imperium trwały wewnętrzne spory i walki o władzę między Elektorami, którzy mimo wielkiego zagrożenia nie umieli się zjednoczyć ponieważ brakowało wzajemnego zaufania. Również Arcykapłani SIgmara i Ulryka nie ufali sobie i zwalczali się wzajemnie. Ten jeden człowiek nie poddał się. Wierząc w odrodzenie zjednoczonego i silnego Imperium, przemierzał południowe i zachodnie jego tereny gromadząc podobnie myślących wojowników (którzy ruszyli na pomoc Kislevowi ) dzięki swej wierze, i sile woli. W 2302KK gdy Magnus przybył do Middenheim został ogłoszony przez Ar-Ulryka oszustem ale po wstąpieniu przez niego w Święty Płomień przywódca kultu Ulryka udzielił mu błogosławieństwa swego Boga i Middenheim przyłączyło się do sojuszu. Jednak ciągle napływające złe wieści podłamywały nawet wiarę samego Magnusa w zwycięstwo, bo wszędzie czciciele Chaosu stawali do otwartej walki przeciw siłom Imperium. Wielu ludzi przerażonych nadchodzącymi wieściami przechodziło na stronę Mrocznych Bogów i występowało przeciwko sąsiadom a nawet własnej rodzinie. W takim to czasie Magnus wysłał swojego najwierniejszego przyjaciela Pietera Lazlo w poselstwie na Ulthuan z prośbą o pomoc do Króla Feniksa. List zawierał błaganie o pomoc i przedstawienie beznadziejnej sytuacji nie tylko Imperium ale jakie to niesie konsekwencje dla całego Starego Świata a potem i reszty. Jednak w tym czasie Ulthuan miał własne problemy na jego ziemiach toczyła się krwawa wojna z najazdem Mrocznych Elfów, więc nie byli w stanie wysłać pomocy. Swoje wsparcie zaoferował Arcymag Wysokich Elfów Teclis, który zabrał ze sobą jeszcze dwóch potężnych Elfich Magów Yrtle-a i Finreir-a. Teclis wytłumaczył Magnusowi, że Chaos można pokonać jedynie przy użyciu magii i namówił Imperatora do jej użycia. Udzielono amnestii wszystkim ludziom wrażliwym na magię, którzy zgodzą się ujawnić i wspomóc wojska Imperatora w walce z Chaosem. Ponadto osobom wrażliwym na magię jak i nią zainteresowanych zaoferowano szkolenie w sztukach magicznych pod okiem elfich magów.