FANDOM


Pobrane (2)

Bóg Śmierci

Morr jest bogiem śmierci i władcą podziemnego świata. Zwykle jest opisywany jako wysoki mężczyzna o arystokratycznych manierach, nieobecnym spojrzeniu i zamyślonym wyglądzie. Wszystkie dusze zmarłych należą do niego, a on gwarantuje, że będą przeprowadzone bezpiecznie do jego mrocznego królestwa. Jest również bogiem snów, ponieważ kraina snów znajduje się w pobliżu królestwa śmierci. Potrafi wywoływać straszne sny oraz iluzje.


Charakter

Neutralny.


Symbol

Najpopularniejszymi symbolami Morra są kruk i brama. Jego kapłani noszą proste, czarne szaty z kapturami bez żadnych symboli ani ozdób.


Zasięg kultu

Morr jest czczony w całym Starym Świecie, przy czym najpopularniejszy jest na południu. Ludzie modlą się doń tylko okazjonalnie. Oddają mu cześć osoby pogrążone w żałobie, składające ofiary w nadziei, że ich zmarli bezpiecznie dotrą do królestwa śmierci i że będzie im tam dobrze. Nieliczni czczą Morra jako boga snów, a ci iluzjoniści, którzy nie uznają za swego patrona Ranalda Oszusta, mogą uczynić nim właśnie Morra.


Świątynie

Vcry

Świątynia Morra

Świątynie Morra są zawsze usytuowane na terenie lub w pobliżu cmentarzy i zwykle wykorzystywane tylko do usług pogrzebowych. Praktycznie nie są utrzymywane kontakty pomiędzy poszczególnymi świątyniami, ale co 10 lat zwoływany jest synod duchowieństwa Morra. Odbywa się on w Luccini (Tilea) i dyskutuje się na nim o problemach teologicznych oraz doktrynach - tam też zapadają w tych sprawach decyzje. Świątynie i kaplice Morra to zazwyczaj solidne budowle, z szerokimi drzwiami wejściowymi i ciężkim, kamiennym nadprożem - jednym z symboli boga. Pomimo faktu, że nie są używane często i przez tłumy, drzwi do świątyń Morra są zawsze otwarte, tak jak drzwi do jego królestwa. Wewnątrz nie ma żadnych mebli, całe wyposażenie zapewniają ci, którzy ze świątyni korzystają. Kapliczki Morra prawie zawsze wyglądają jak brama, składająca się z dwóch prostych filarów i poprzecznej belki. W niektórych przypadkach jeden z filarów jest marmurowy, a drugi bazaltowy. Wyznawcy Morra zwykle nie ustawiają poświęconych mu kapliczek w swoich domach, ponieważ powszechnie uważa się, że symbole tego boga przynoszą pecha, jeżli zostaną użyte inaczej, niż podczas pogrzebu.


Przyjaciele i wrogowie

Wyznawcy Morra utrzymują dobre stosunki z innymi ważnymi religiami Starego Świata, ale nie mają szczególnych przyjaciół. Głównymi wrogami są nekromanci, którzy z pomocą swoich czarów plądrują mroczne królestwo i uprawiają zakazany kult brata Morra, Khaina - boga morderstwa. Również wśród iluzjonistów zdarzają się okazjonalne konflikty pomiędzy wyznawcami Morra i Ranalda.

PriestOfMorr

Kapłan Morra


Dni świąt

Kult Morra nie uznaje szczególnych dni świątecznych. Bóg jest czczony tylko na pogrzebach i przy zbliżonych okazjach.


Wymagania kultu

Kult Morra nie stawia szczególnych wymagań.


Przykazania

Wszyscy nowicjusze i kapłani Morra muszą przestrzegać następujących przykazań:

  • Muszą przeciwstawiać się nekromantom i wyznawcom Khaina przy każdym spotkaniu, w każdym czasie i miejscu;
  • Nie wolno im odmówić prośbie o odprawienie pogrzebu;
  • Nie wolno im wchodzić ani zakłócać spoczynku zmarłych w miejscu, które zostało poświęcone i oddane pod opiekę Morra;
  • Nigdy nie mogą przywoływać do istnienia ożywieńców, jeśli nie otrzymają na to specjalnego pozwolenia Morra (poprzez omen, wróżbę lub sen).