FANDOMBóg Arabii


Ormazd jest jedynym arabskim bogiem. Znany również jako Al-Alnon ("Jedyny"), Ormazd był niegdyś bogiem-słońcem i władcą całego panteonu Kemetu. Kiedy wyznawcy innych kultów Starego Świata (Taal , Rhya , Ulric ) skakali jeszcze po drzewach, wyznawcy Ormazda zaczynali budować potężne imperium na brzegach rzeki Nyllus. Ze związku Ormazda z jego małżonką, Innuli, powstały inne bóstwa panteonu Kemetu: Oriegus, bóg nocy i podziemnego świata zmarłych; Besta, bogini kotów i ukrywania się; Thebias, bóg wiedzy, magii, i muzyki; Kleamata, bogini rzek i płodności; Horanam Mściwy, bóg wojny i zemsty oraz Nefarini, bogini piękna i protektorka rodziny i domowego ogniska.

Imperium Kemet szybko rosło w potęgę dopóki faraon Ormahkaten ("Wybraniec Ormazda") nie wyniósł kultu Ormazda ponad wszystkie inne. Po śmierci faraona wybuchła wojna domowa, która doprowadziła do zajęcia całego kraju przez Hetytów. Bogowie, wliczając w to nowoprzybyłego Khaine'a, zbuntowali się przeciwko Ormazdowi.Tez zaś prażył całą Arabię swoim żarem karząc w ten sposób swoje boskie dzieci i ich ludzkich wyznawców za upadek imperium Kemetu.
Pozostawiwszy Kemet swemu losowi, Ormazd znalazł nowych wyznawców pośród wędrownych plemion arabskich pustyń. Przez lata testował swoich nowych wyznawców aby sprawdzić ich wiarę i uniknąć tego co zgubiło Kemet. W międzyczasie Ormazd natknął się na Nefarini i Horanama błagających o jego powrót i przebaczenie. Zostali oni pozbawieni swej boskiej mocy, a Ormazd poprzysiągł wieczną zemstę pozostałym bogom Kemetu (włączając w to Khaine'a).


Ormazd powrócił do wzmacniania wiary swych wyznawców poprzez wybrańców zwanych Prorokami. W tym czasie położone zostały podwaliny prawa arabskiego. W Kemecie Czarna Magia (Nekromancja) stała się dominującą odmianą magii pod okiem zgrzybiałych bogów Kemetu. Ich kulty zostały w wkrótce zduszone przez napływających ze Starego Świata wyznawców Myrmidii i Vereny . Ostatni (i największy) Prorok, Mulhaed al-Quyat rozpoczął nauczanie w mieście-karawanie zwanym Mendai. To on zainspirował siły Arabów do wszczęcia wojny, która zaowocowała upadkiem Imperium Konstantyna i przyjęciu przez wszystkich mieszkańców Arabii wiary w Ormazda. Ormazd nie jest nigdy portretowany w jakiejkolwiek formie, a stworzenie jego wizerunku (obrazu, posągu itp.) jest karane śmiercią.


Charakter: Neutralny


Symbol:

Symbolem Ormazda jest słup ognia, słońce i płonący bułat (zakrzywiona szabla arabska potocznie zwana sejmitarem). Kapłani noszą białe szaty bez żadnych ozdób. Templariusze Bułata (zakon poświęcony Ormazdowi) mogą nosić znaki heraldyczne zakonu pancerzu kolczym, tarczy i ryngrafie. W tarczy często zamontowane jest urządzenie zwane płonącym bułatem.


Zasięg Kultu:

Ormazd jest czczony w całej Arabii oraz w kilku miejscach w Księstwach Granicznych. Dawniej Ormazd miał wielu wyznawców w Estalii , ale zmieniło się to po tym, jak siły arabskie zostały wyparte z tych terenów.


Świątynie:

Największa świątynia Ormazda znajduje się w świętym mieście Mendai, miejscu urodzenia Proroka Mulhaed'a al-Quayat'a. Jest to największa świątynia tego boga na świecie. Podobnie jak inne świątynie Ormazda, składa się ona z głównej kopuły otoczonej kilkoma mniejszymi. Ani na zewnątrz, ani wewnątrz świątyni niema żadnych ozdób, w świątyni niema też mebli a jedyną ozdobą jest mozaika na podłodze przedstawiająca najczęściej słońce lub inne symbole Ormazda. Do świątyni przylega rezydencja głównego kapłana oraz sala spotkań w której odbywają się obrady zgromadzenia kapłanów. W innych świątyniach są nisze w ścianach wskazujące kierunek w którym leży święte miasto. Kaplice poświęcone Ormazdowi są zwykle położone przy szlakach komunikacyjnych i oddalone od siebie o dzień drogi.


Przyjaciele i wrogowie:

Pomimo swej tolerancji, kult Ormazd gardzi bogami Starego Świata, zachowuje się podejrzliwie wobec bogów starszych ras, natomiast darzy wręcz fanatyczną nienawiścią kult Khaine'a (inni bogowie Kemetu dawno zniknęli w mroku dziejów i nikt już o nich nie pamięta).


Święta:

Głównymi świętami Ormazda są dni letniego i zimowego przesilenia oraz wiosenne i jesienne zrównanie dnia z nocą. Mniej ważne święta pokrywają się z obchodzonymi w Imperium Hexentag i Geheiminsnacht. Dodatkowo co ósmy dzień (Festag w kalendarzu imperialnym) jest świętowany jako dzień odpoczynku i religijnych refleksji.


Wymagania kultu:

Aby przystąpić do kultu trzeba być człowiekiem i uznać Ormazda za jedynego boga.


Przykazania:

Wyznawcy Ormazda muszą przestrzegać następujących przykazań:

-Nigdy nie spożywać alkoholu w jakiejkolwiek postaci, gdyż osłabia umysł.

-Nigdy nie odpłacać swemu gospodarzowi zdradą za gościnę.

-Nigdy nie odmówić wędrowcowi schronienia i traktować go z szacunkiem.

-Nie próbować tworzyć wizerunków Ormazda. Jego jestestwo jest poza ludzkimi zdolnościami pojmowania

-Zawsze poważać przywódców religijnych i nauczycieli

-Tolerować wyznania innych chyba, że czczą złe lub chaotyczne moce.

-Zwalczać wszelkimi dostępnymi sposobami nekromantów i wyznawców Khaine'a.

-Niszczyć przeklętych nieumarłych.

-Zawsze chronić swoich krewnych przed zagrożeniami niesionymi przez obcych.

-Modlić się 3 razy dziennie z twarzą zwróconą w stronę świętego miasta Mendai.

-Czcić męczenników bo oddali życie na chwałę Ormazda.