FANDOMSlann Mage Priest c

Jedno z najważniejszych dzieł Prastarych- Slann

Wiele tysięcy lat temu, zanim nastał Wiek Chaosu, zanim przodkowie elfów i krasnoludów poznali mowę i śpiew, świat odwiedzili podróżnicy z najdalszych krańców Wszechświata. W elfich legendach rasę tę wspomina się niejasno jako „Prastarych” (The Old Ones). Przybyli spoza gwiazd poprzez wrota pomiędzy wymiarami, które otworzyli ponad północnym biegunem świata. Poprzez te wrota nadpłynęły ich srebrne statki. Tutaj, w świecie Warhammer, odkryli oni przodków elfów i krasnoludów i wykształcili ich. Czynili to jednakże w tajemnicy, pozostając w ukryciu i ujawniając się tylko po to, aby dać wskazówki i uczyć sztuki cywilizacji. Dlatego byli czczeni i przeszli do legend jako bogowie stwórcy. W jakim celu Prastarzy robili te wszystkie rzeczy – pozostaje dla nas całkowitą tajemnicą.


Miasta Prastarych

Prastarzy wybudowali bajeczne miasta i świątynie daleko od obszarów zamieszkanych przez rozwinięte rasy, na zachodnim kontynencie znanym jako Lustria . Miasta były pilnie strzeżone i ukryte głęboko w równikowych lasach tropikalnych, gdzie klimat i wilgotność najlepiej pasowały obcemu metabolizmowi Prastarych.Arkana technologii

Prastarzy byli w tamtych dniach władcami świata i być może nawet władcami całego Wszechświata. Zaawansowanie ich technologii przekraczało wszelkie wyobrażenia a ich władza nad magią była całkowita. W rzeczy samej, magia i nauka były jedną i tą samą rzeczą dla Prastarych. Oba te zjawiska były po prostu różnymi aspektami tej samej wszech-galaktycznej technologii, która przekracza nasze granice pojmowania. Wrota nad biegunem były urządzeniem skonstruowanym za pomocą tejże technologii, służącym jako portal między wymiarami rzeczywistości.Katastrofa

Nikt nie wie, jaka przerażająca katastrofa pokonała Prastarych i zniszczyła uporządkowany świat, który stworzyli. Jako że ich wiedza była kompletna, a ich technologia doskonała, odpowiedź musi leżeć w samych Prastarych. Wrota, które były źródłem całej ich mocy w tym świecie i sposobem kontaktu z ich miejscem pochodzenia, upadły na biegun północny. To utworzyło obszar skoncentrowanej energii, pustkowia przesycone magiczną mocą. Co było gorsze, upadek tego portalu otworzył przejście do jeszcze innego wymiaru, zamieszkanego przez demony. Tak zaczął się Czas Chaosu, kiedy to demony przeniknęły przez przejście do świata, w którym zasiały spustoszenie. Obszar biegunowy stał się przerażającym Królestwem Chaosu, który istnieje do dnia dzisiejszego; miejscem gdzie kłębią się demony i skąd, niczym fale oceanu, rozprzestrzeniają się po świecie.

Prastarzy, którzy zamieszkiwali świat, zostali zniszczeni podczas katastrofy, być może pokonani przez demony, gdy próbowali się im przeciwstawić. Nikt nie wie, jaki był ich los. Prastarzy i ich czyny zostali zapomniani. Elfy i krasnoludowie, których umieścili na szczycie drabiny cywilizacji, cudem przetrwały Czas Chaosu. Być może to jest dowodem na ostatnie, desperackie wysiłki Prastarych ocalenia świata.Teraz, bez wskazówek Prastarych, rasy te zaczęły rozwijać się na swój sposób. Ludzkość, ostatnie i najbardziej wrażliwe potomstwo Prastarych, musiała uczyć się poprzez kontakty ze starszymi rasami, nie pamiętając już nic na temat Prastarych. Miasta i świątynie Prastarych w Lustrii popadały stopniowo w ruinę i zaczęły być zarastane przez gęstą dżunglę