FANDOM


Pobrane (4)


Bóg złodzieji i oszustów


Ranald jest bogiem oszustwa, patronem złodzieja i szulerów. Przedstawiany najczęściej jest jako mężczyzna ludzkiej rasy, czarujący łajdak, niezrównany złodziej, albo jako zwierzę - wrona, sroka, czarny kot. To raczej kłamliwy łotrzyk, niż sługa zła, kierujący się własnym widzimisię i nie liczącym się z niczym poczuciem humoru. Mówi się, że interesuje się on złodziejstwem nie z chciwości, a dlatego, iż lubi poigrać z nadętymi i butnymi kupcami. Ranald czuje wstręt do przemocy i nigdy nie chroni brutalnych przestępców, którzy mordują i torturują. Za idealne uważa takie przestępstwo, po którym nie pozostają ślady i które zostaje odkryte dopiero po tygodniach albo miesiącach. Ranald ma cztery postacie: Ranalda Nocnego Czyhacza, patronującego złodziejom i innym łotrom, Ranalda Zwodniczego - opiekuna oszustów, szarlatanów i iluzjonistów, Ranalda Gracza - patrona gier i szczęścia, wreszcie Ranalda Obrońcę, chroniącego swoich wyznawców przed kłopotami ze strony urzędników, a także przed opresjami i tyranią.


CHARAKTER: Neutralny.


SYMBOL:

Ranalda reprezentuje znak skrzyżowanych palców, środkowego i wskazującego. Wykonanie tego znaku jest rodzajem cichej inwokacji, modlitwy i podobno przynosi szczęście. Z oczywistych powodów kapłani Ranalda nie noszę żadnych charakterystycznych strojów ani świętych symboli, chociaż niektórzy wyznawcy mogą mieć wyszyty na ubraniu znak podwójnego "X". Jest on zawsze ukryty pośród innych ozdób i trudny do zauważenia - by tego dokonać trzeba wykonać udany test zauważenia, przy czym wyznawcy Ranalda dodają do tego testu modyfikator +10%. Metalowy wisiorek z ozdobnym "X" uznawany jest powszechnie w całym Starym świecie za talizman szczęścia i noszą go nawet ludzie, którzy nie są wyznawcami Ranalda. Nie pociąga to za sobą kłopotów, z wyjątkiem krain, gdzie oficjalnie zakazano kultu Ranalda, a na jego czcicieli polują łowcy czarownic; zwykle takich symboli nie nosi się otwarcie, gdyż panuje powszechne przekonanie, że to zmniejsza skuteczność talizmanu.


ZASIĘG KULTU:

Ranald jest czczony w całym Starym Świecie, głównie w większych miastach. Jego wyznawcami są głównie Łotrzy, hazardziści i przedstawiciele niższych klas społecznych.


ŚWIĄTYNIE:

Ranald nie ma oficjalnie zorganizowanych Świątyń. Małe kapliczki Ranalda Nocnego Czyhacza znajdują się w licznych ośrodkach Gildii Złodzieiji. W wielu miastach, w dzielnicach zamieszkiwanych przez niższe klasy stoją także małe kapliczki Ranalda Obrońcy, utrzymywane zarówno przez ludność, jak i luźno zorganizowane "kluby przy kapliczne", które działają jako organizacje religijno-społeczne. Przeważnie w jednej dzielnicy znajduje się tylko jedna taka kapliczka, ulokowana w bocznych zaułkach, z dala od ruchliwych ulic. Iluzjoniści często utrzymują kapliczki Ranalda Zwodniczego w prywatnych częściach swoich domostw, a małe ołtarze Ranalda Gracza często można znaleźć w kasynach gry. Kapliczki Ranalda mają prostą budowę, zwykle konstruuje się je tak, by dało się je szybko rozebrać i ukryć. Mają zazwyczaj formę prostej ławy, której pokrywa udekorowana jest ozdobnymi symbolami "X".


PRZYJACIELE I WROGOWIE:

Wyznawcy Ranalda mają wrogów dwojakiego rodzaju - władze, często zakazujące czczenia tego boga i bez-listownych rzezimieszków i morderców, ściągających na czcicieli odium niechęci. Przyjaciółmi są wszyscy Łotrzy unikający brutalności, jak na przykład cyrkowcy.


DNI ŚWIĄT:

Ranald nie ma formalnych dni świąt - każdy dzień jest dobry na działalność, która go interesuje. Wymagania kultu: Bohaterowie mursz skompletować jedną profesję Łotra zanim zostaną nowicjuszami, a później i tak pozostaną od niej uzależnieni finansowo. Zanim osiągną al. poziom kapłana muszą skompletować jeszcze jedną profesję Łotra z listy profesji wyjściowych poprzedniej swej profesji. Po skompletowaniu 1. poziomu kapłana postać musi skompletować inną profesję Łotra itd. Oto przykładowa droga kariery:


PRZYKAZANIA:

Nowicjusze Ranalda muszą płacić dziesięcinę (10%) od wszystkich dochodów z kradzieży i hazardu (minimum 10 złotych koron miesięcznie) na rzecz kapliczek Ranalda.

1. Donoszenie władzom jest całkowicie zabronione. W oczach Ranalda to najohydniejszy grzech.

2. Nie wolno używać przemocy, z wyjątkiem samoobrony. Ranald przeciwstawia się morderstwom - jest to jedno z przestępstw, przynoszących złodziejom złą sławę.

3. Metalowe zbroje są zakazane, walczyć można jedynie sztyletem.

4. Na wyższych poziomach dziesięcina płacona przez kapłana zwiększa się o 5%, a minimum pieniężne o 5 złotych koron co poziom. Dodatkowo wszystkie kradzieże i gry hazardowe muszą dawać zysk 5 złotych koron na poziom - postacie, którym nie uda się przestrzegać tego przykazania muszą poddać się próbie (patrz niżej).