FANDOM


Bogini natury, płodności, porodu i rodziny

Rhya jest żoną Taala , oraz matką Mananna i Vereny . Jej wyznawcy odnoszą się do niej, jako do bogini natury, płodności, narodzin i rodziny. Natomiast inne kulty uznają ją za pomniejsze bóstwo, którego kult jest połączony z kultem Taala i przezeń zdominowany. Przedstawiana, jako kochająca matka (czasami jako brzemienna), Rhya reprezentuje płodność i hojność Matki Ziemi. Teolodzy uważają jej kult za upadający, więc jej rola w świecie jest przedmiotem wielu debat. Nie ustalono czy jest ona "pełnoprawnym" bóstwem, czy może tylko żoną Taala i jako taka powinna zostać dołączona do jego kultu? Oczywiście jej wyznawcy przeciwstawiają się tym rozważaniom i nie dopuszczają myśli, że Rhya miałaby zostać zdegradowana do rangi pomniejszego bóstwa.Charakter: Neutralny


Symbole:

Symbolami Rhyii są: żołądź, kłos pszenicy, dziecko w ramionach matki lub ognisko domowe. Jej akolici i kapłani noszą proste, wełniane habity zielonego koloru z jednym lub kilkoma symbolami kultu wyszytymi na obrzeżach, wyhaftowanych na trokach toreb z leczniczymi ziołami lub wyrytych na ich laskach.


Zasięg kultu:

Rhya jest czczona głównie w małych wioskach rozrzuconych na obrzeżach wielkich metropolii i większych miast w całym Starym Świecie (zajmujący się hodowlą zwierząt czczą ją pod imieniem Dyrath, bogini płodności). Jest niezmiernie popularna wśród kobiet ciężarnych i młodych matek.


Świątynie:

Kult jest tak rozproszony, że wszelkie świątynie (tych kilka jeszcze istniejących) i kaplice są w pełni od siebie niezależne i nierzadko zdarza się, że nic o sobie na wzajem nie wiedzą. Tylko w święto letniego przesilenia (Sonnstill) w jednym miejscu zbiera się większa liczba kapłanów. Nie istnieje główny ośrodek kultu Rhyii. Jest to spowodowane niechęcią kapłanów do pozostawania dłużej w jednym miejscu. Większość z nich zdecydowanie woli wędrować od wioski do wioski, od kaplicy do kaplicy. Większości rolniczych osad nie stać na utrzymanie świątyni Rhyii więc stawiają tylko małą kapliczkę pomiędzy wioską a polami. W domach, a zwłaszcza odosobnionych domostwach palenisko jest usytuowane na uboczu aby uhonorować boginię. Na polach często są wznoszone kopce z ziemi i/lub kamieni mające zapewnić błogosławieństwo plonom.


Przyjaciele i wrogowie:

Kult Rhyii jest przyjaźnie nastawiony do większości religii Starego Świata, zwłaszcza kultów Taala, Manaana i Starszej Wiary. Odwzajemnionym szacunkiem darzy również religie Starszych Ras (Krasnoludów , Halflingów i Elfów ), a toleruje (ledwo) kult Ranalda .


Święta:

Główne święta to dni przesilenia letniego i zimowego. Pomniejsze dni świąteczne to 2 Jahrdung (Dzień Przycinania), 9 Sommerzeit (Dzień Zbioru Wiosennych Owoców), i wszelkie święta rodzinne.


Wymagania kultu:

Nie ma specjalnie określonych wymagań, które trzeba spełnić aby zostać wyznawcą Rhyii. Teoretycznie kult jest otwarty dla wszystkich, włączając w to Starsze Rasy, a zwłaszcza Halflingi.


Przykazania:

Wyznawcy Rhyii muszą:


-Czcić dary ziemi, cud narodzin i zaszczyt macierzyństwa.

-Czcić i szanować rodzinę i krewnych.

-Bronić rodziny i płodów ziemi przed wszystkim co mogłoby je zniszczyć, zanieczyścić lub zdeprawować.

-Pomagać rodzinie i krewnym, a zwłaszcza starszym.