FANDOM


Pobrane (5)


Bogini leczenia i miłosierdzia


Shallya to córka Vereny i Morra. Jest boginią leczenia, miłosierdzia i współczucia. Zwykle przedstawia się ją jako młodą i piękną dziewczynę, z której oczu ciągle płyną łzy. Może także przybrać formę białego gołębia.


CHARAKTER: Dobry.


SYMBOL:

Symbolem Shallyi jest zwykle gołąb lub serce i kropla krwi. Jej kapłani to najczęściej kobiety. Noszą białe szaty, często zaopatrzone w kaptury, z wyszytym złotą nicią symbolem serca na lewej piersi.


ZASIĘG KULTU:

Shallya jest czczona w całym Starym Świecie przez ludzi wszystkich zawodów. Jest szczególnie poważana jako bogini patronująca kobietom, gdyż wierzy się, że chroni przed poronieniem i ułatwia znoszenie bólów porodowych.


ŚWIĄTYNIE:

Najbardziej znana świątynia Shallyi znajduje się w Couronne i została zbudowana obok jednego ze Źródeł, z których słynie to miasto. Jest to popularny cel wędrówek pielgrzymów, szczególnie ciężko chorych. W każdym mieście i wiosce Starego Świata znajdują się świątynie lub kapliczki Shallyi. Teoretycznie każda kapliczka powinna składać daninę na rzecz najbliższej świąyni, a ta odprowadzać ją do Świątyni głównej w stolicy danego państwa. Najwyższą władzą w sprawach związanych z kultem Shallyi jest rada, składająca się z najwyższych kapłanów lub kapłanek wszystkich stolic oraz najwyższej kapłanki Couronne. Świątynie Shallyi wyglądaj podobnie. Po jednej stronie dużego dziedzińca znajduje się świątynia w kształcie długiej sali, po drugiej dwie lub trzy kaplice, a na końcu - szpital. Kapliczki są prostymi, niewielkimi, prostokątnymi budyneczkami, przeważnie z kamienia. Nad ich drzwiami umieszczona jest pojedyncza płaskorzeźba w kształcie serca Shallyi.


PRZYJACIELE I WROGOWIE:

Kult Shallyi nie ma konfliktów z większości innych religii Starego Świata, chociaż nie jest specjalnie blisko związany z hołdującym wojnie Ulrykiem. Czasami pojawiają się także tarcia między wyznawcami Shallyi i Ranalda, który - jak głoszą mity - został bogiem, otrzymując dar nieśmiertelności od Shallyi dzięki oszustwu. Kult Shallyi ma pokojowy charakter, nie występuje czynnie przeciw wrogim religiom, chociaż może neutralizować działania czcicieli Nurgla (patrz Bogowie Chaosu).


DNI ŚWIĄT:

Nie wyznaczono szczególnych dni świąt, chociaż zwyczajowo mieszkańcy Starego Świata składają jej dary w każdą rocznicę swoich urodzin.


WYMAGANIA KULTU:

Nowicjuszem nie może zostać osoba, która zabiła człowieka, nawet przypadkowo.


PRZYKAZANIA:

Wszyscy nowicjusze i kapłani Shallyi muszą przestrzegać następujących przykazań:

1. Nigdy nie odbierać życia człowiekowi, nawet w obronie własnej (przykazanie nie dotyczy wyznawców Nurgla ).

2. Nigdy nie zabijać istoty inteligentnej, chyba że w obronie własnego życia.

3. Nigdy nie odmawiać leczenia temu, kto tego potrzebuje i kto przyszedł o to prosić.

4. Kapłani Shallyi nie mogą nigdy nosić żadnego rodzaju zbroi, używać tarczy oraz nosić jakiejkolwiek innej broni niż pałka.