FANDOM


Pobrane (7)


Bóg przyrody i dzikich miejsc


Taal jest bogiem przyrody, rządzi pierwotnymi siłami, pozostającymi poza ludzką kontrolą. Jest siłą, która włada wiatrem i deszczem, kieruje wodospadami i kataraktami, lawinami i obsunięciami. Jest panem bestii oraz władcą lasów i gór. Wszystkie dzikie obszary Starego Świat znajdują się pod jego kontrolą. Od tych, którzy odważyli się wkroczyć do jego dziedziny oczekuje okazania mu należytego respektu. Taal jest zwykle przedstawiany jako potężnie zbudowany mężczyzna, z długimi, rozwianymi włosami, ubrany w zwierzęce skóry i noszący czaszkę wielkiego jelenia zamiast hełmu. Mówi się, że może także przybierać formę wielkiego bizona lub niedźwiedzia.


CHARAKTER: Neutralny.


SYMBOL:

Symbolem Taala w jego postaci Pana Bestii jest czaszka jelenia albo stylizowana głowa człowieka z jelenimi rogami. Jako boga pogody, symbolizuje go kamienny topór, którego używa do wywoływania piorunów, błyskawic i lawin, uderzając nim w górskie szczyty. Kapłani noszą przeważnie szaty szare, ciemnobrązowe lub brązowozielone - czyli w kolorach przyrody - ozdobione symbolami Taala.


ZASIĘG KULTU:

Taal jest czczony głównie na północy i wschodzie Starego świata, szczególnie w Imperium. Większość wyznawców Taala to łowcy lub inne, zależne od świata naturalnego osoby. Także niektórzy elementaliąci czczą Taala, chociaż ta wiara kładzie nacisk na życie w harmonii z naturą, a nie na próby kontrolowania przyrody za pomocą magii.


ŚWIĄTYNIE:

Świątynie Taala zwykle stoją w miejscach dzikich, dlatego nie istnieje centralny ośrodek tego kultu. Każda świątynia działa mniej więcej niezależnie i samodzielnie, zazwyczaj nie kontaktując się z innymi. Są to zazwyczaj okrągłe budowle z kamiennych, nie połączonych zaprawą murarską głazów, przykryte stożkowatymi dachami. Najstarsze, stojące na północy Imperium, mają dachy pokryte słomą lub mchem. W centrum świątyń znajdują się paleniska, poza tym są one całkowicie puste - nie ma w nich jakichkolwiek posągów, ołtarzy, ław lub innych mebli. Palenisko obudowane jest z dwóch albo trzech stron kamiennymi ścianami, a czasami zwieńczone z przodu czaszkę żubra lub niedźwiedzia. Niektóre kapliczki Taala wyglądaj jak małe świątynie, gdzie indziej są toświęte gaje, podobne do miejsc kultu Dawnej Wiary. Wiele świętych gajów Taala jest oznaczonych czaszką jelenia, bizona albo niedźwiedzia, zawieszoną na najstarszym drzewie. Górskie kapliczki to często kopce, uwieńczone czaszką jednego z tych zwierząt. Zwyczajem jest, iż każdy wierny, na znak szacunku, dokłada do pryzmy kamień.


PRZYJACIELE I WROGOWIE:

Wyznawcy Taala odnoszą się przyjaźnie do czcicieli jego brata Ulryka i bratanka Mannan, a do większości innych kultów Starego świata neutralnie. Darzą szacunkiem druidów i innych wyznawców Dawnej Wiary, którzy czczą żonę Taala - Rhyę. Taal jest bogiem ludzi i istnieje pewna niechęć pomiędzy jego wyznawcami i elfami,, ale prawdziwa nienawiść skierowana jest ku bogom Chaosu, za których sprawą zostały zniszczone rozległe obszary dziewiczych krain. Pojawiają się też napięcia pomiędzy wyznawcami Taala, a elementalistami, którzy go nie czczą, ponieważ elementaliści wykorzystują magię, by kontrolować przyrodę, zamiast żyć z nią w harmonii.


DNI ŚWIĄT:

Głównym dniem świątecznym jest wiosenne zrównanie dnia z nocą, sym-blizujące odrodzenie natury po zimie. Dni świąt Ulryka są także obchodzone przez wyznawców Taala jako pomniejsze uroczystości.


WYMAGANIA KULTU:

Wyznawcy Taala muszą pochodzić spoza miast. Ten bóg jest szczególnie popularny wśród łowców.


PRZYKAZANIA:

Wszyscy nowicjusze i kapłani Taala muszą przestrzegać następujących przykazań:

1. Nie wolno im krzywdzić zwierząt, chyba że w obronie własnej, zdobyć żywność lub ofiarę.

2. Raz w miesiącu, w czasie nowiu, muszą złożyć ofiarę ze schwytanego przez siebie zwierzęcia.

3. Każdego roku wszyscy kapłani Taala muszą spędzić siedem dni i siedem nocy - poczynając od zimowego przesilenia - samotnie w dzikich ostępach, lasach albo górach, żyjąc w harmonii z naturą, a utrzymując się z tego, co znajdą i schwytają.

4. Kapłani nie mogą nosić metalowej zbroi, ale mogą używać tarcz i wszystkich rodzajów broni za wyjątkiem broni palnej i wybuchowej.