FANDOM


Wielkie Księstwo Talabeklandu  leży w centrum Imperium i posiada granice z największą ilością prowincji w całym Imperium. 

Talabekland

Talabekland

  Sąsiaduje bezpośrednio ze: Stirlandem, Reiklandem, Middenlandem, Hochlandem, Ostlandem oraz Ostermarkiem. Talabekland cechują rzeki Stir i Talabek oraz Wielki Las. Większość handlu prowincji płynie wzdłuż tych rzek oraz na północy i południu wzdłuż Traktu Wielkiego Lasu. Podczas względnie spokojnych czasów, prowincja jest kwitnącym centrum handlu, a przydrożne karczmy są wypełnione po brzegi kupcami i handlarzami. Ich handel opiera się na rzece Talabek, rzece Stir oraz krętych traktach kupieckich (takich jak Trakt Wielkiego lasu) Stolicą Talabeklandu jest Talabheim, duże miasto-państwo zbudowane w kraterze po meteorycie. Najczęściej czczonym w Talabheimie bóstwem jest Taal (bóg przyrody i dzikich miejsc), chociaż kult Sigmara także jest tutaj silny.

Informacje

Patrząc w historię świata Warhammera, Talabekland był jednym z najbardziej zapalnych regionów Imperium i w dużej mierze był odpowiedzialny za Erę trzech imperatorów. Kiedy Hrabina Ottilia z Talabeklandu ogłosiła siebie imperatorką, przez kolejne setki lat było dwóch Imperatorów: Wybrany Imperator oraz Imperator rządzący Talabeklandem. Sytuacja sięgnęła zenitu, kiedy Hrabia Middenheim ogłosił siebie Imperatorem i wybuchła długa wojna domowa. Zakończyła się ona, kiedy Magnus Pobożny ponownie zjednoczył Imperium w obliczu Inwazji chaosu Asavar Kul'a.

Talabeklandczycy

Większość mieszkańców prowincji jest potomkami starożytnego rodu Taleuten, którym władzę na terenach między rzekami Talabek i Stir ofiarował Sigmar. Ludność Talabeklandu, włącznie z szlachtą jest niezwykle skromna. Są oni uważani za dzikich przez wielu mieszkańców Wschodnich Prowincji, ponieważ mieszka tam wielu drwali i leśników, którzy mimo mieszkania w mieście trudnią się wiejskimi zajęciami, takimi jak tropienie i polowanie. W drugą stronę, Talabeklandczycy uważają mieszkańców Reiklandu i wschodnich prowincji za bezpłodnych. "Wyposażony jak Reiklandczyk" jest popularnym wyrażeniem do opisania osoby, która ubiera się jak elegancik, modniś.

Ludność jest także dosyć religijna, a największą cześć oddają Taalowi oraz Rhyi.

Talabheim

Talabheim

Talabheim

"Jeśli cały Stary Świat upadnie, Talabheim będzię się opierało do końca" - Hrabina Elise Krieglitz z Talabheimu 

Talabheim (Oryginalnie Taalahim) jest stolicą Wielkiego Księstwa Talabeklandu. Miasto leży w kraterze ogromnego meteorytu, głęboko wewnątrz Wielkiego Lasu i tuż przy rzece Talabek. Mieszkańcy twierdzą, że jest to krater komety, przez co wierzą, że są bliżej Sigmara (kometa z dwoma ogonami jest jego symbolem). Miasto ma wiele przydomków, takich jak "Miasto Komety", "Oko lasu". Miasto jest chronione przez potężne mury zbudowane na obrzeżach krateru, świetnie obsadzone przez artylerie. Miasto jest zbudowane wewnątrz krateru i na brzegach rzeki Talabek, gdzie możliwa jest przeprawa promem. Jest to jeden z niewielu punktów, w którym można przekroczyć rzekę. Garnizony Talabheimu noszą biało-czerwone stroje i często używają symbolu komety.

Armia

Oddziały Talabeklandu odziane są w żółto-czerwone mundury. W przeciwieństwie do wielkich armii innych prowincji,  są one złożone z mniej licznych oddziałów elitarnych żołnierzy. Odziały ze stolicy zamieniają kolor żółty na biały.
BannerTalabecland

Chorągiew Talabeklandu