FANDOM


Aroganckie pyszałki! Przez całe życie nic nie robią, tylko trwonią majątek wypracowany przez ojców! Cóż takiego osiągnęli w swoim życiu? Do czego doszli własną pracą? Do niczego! I jeszcze się ośmielają mnie nazywać chłopem!
— Ricardo z Trantio, kupiec


Miasta-Państwa

Wspólne miano określające niewielkie autonomiczne państewka położone na równinnych wybrzeżach otaczających Morze Tileańskie. Tilea leży między górami Apuccini na wschodzie i Abasko na zachodzie, a od
Tilea Pol uk 1-13
północy sięga gór Irrana. Państwa położone w głębi kontynentu koncentrują się głównie na rolnictwie i hodowli kóz i owiec, na zachodzie, gdzie góry Abasko opadają gwałtownie do morza, dominują małe osady rybackie. Największe z państw Tilei często walczą z Arabią lub Estalią o dominacje na morzu. Państwa wyspiarskie często bywają zależne od państw przybrzeżnych. Największymi miastami Tilei są Luccini, Miragliano, Remas, Sartosa oraz Tobaro.

Źródła

Rycerze Graala FRP