FANDOM


Administracja to użytkownicy Warhammer Wiki z dodatkowymi uprawnieniami, pozwalającymi na lepsze zarządzanie wikią. Zajmują się czysto technicznymi kwestiami Warhammer Wiki jak usuwanie czy zabezpieczaniem stron oraz regulaminem i jego egzekucją i blokowaniem użytkowników. Dobierają również kadrę moderatorów i innych administratorów.

Podział

Administracja dzieli się na:

  • Biurokratów - nie posiadają żadnych uprawnień poza rozdawaniem każdej z poniższych ról;
  • Administratorów - posiadają najszerszą gamę uprawnień, łączą wszystkie możliwości moderatorów wraz z ingerencją w techniczną część wiki i mogą rozdawać role moderatorów;
  • Moderatorów - posiadają wyspecjalizowane umiejętności jak np. blokowanie użytkowników na czacie, usuwanie stron czy edytowanie i usuwanie postów.

Skład

Biurokraci:

Administracja:

Moderatorzy: